Adatkezelési Szabályzat
Mellékletek
1. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez – álláshirdetés esetén
2. melléklet Általános Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában
3. melléklet Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról
4. melléklet Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról
5. melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei - standard
5/1. almelléklet Az adatfeldolgozó munkavállalóinak titoktartási nyilatkozata
5/2. almelléklet Az igénybe vett további adatfeldolgozók felsorolása